Main Bosses

Diedara

 

Orochimaru

 

Kisame

 

 

Kakuzu

 

 

Tobi

 

 

Pain

 

 

Sasuke

 

 

Dark Naruto